هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
Buro van Amstel اطلاعات php
ERC Hosting server 2 اطلاعات php
ERC Hosting server 6 اطلاعات php
ERC Hosting server 7 اطلاعات php